Rok 2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Buczkowice

18‑07‑2018 07:30:26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowej z dwoma budynkami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną w Rybarzowicach przy ul. Wilkowskiej na działkach: 11/5,11/13,20/3,20/4,36,37,33,121"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

12‑07‑2018 10:07:52
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przekroczenie dwoma liniami kablowymi SN-15 w rurze ochronnej HDPE-200 koryta rzeki Biała w Wilkowicach na działce nr 5502/2
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Katowicach

12‑07‑2018 10:05:31
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Białej-w miejscowości Bystra,gmina Wilkowice,powiat bielski,województwo śląskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice

22‑06‑2018 10:17:28
dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 polegające na organizacji wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22‑06‑2018 10:12:07
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

21‑06‑2018 11:22:55
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

20‑06‑2018 14:24:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

20‑06‑2018 14:23:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

15‑06‑2018 09:31:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Katowicach

14‑06‑2018 11:56:37
o debacie publicznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 37 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  03‑01‑2018 07:53:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  03‑01‑2018 07:53:36
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2018 07:34:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie