Rok 2018


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

05‑09‑2018 14:55:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Katowicach

05‑09‑2018 14:40:24
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Białej-w miejscowości Bystra, gmina Wilkowice,powiat bielski,województwo śląskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilkowice

05‑09‑2018 12:59:36
w sprawie wyłożenia Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla gruntów leśnych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany

04‑09‑2018 09:23:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

03‑09‑2018 14:15:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑08‑2018 10:13:40

o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Katowicach

09‑08‑2018 08:03:42
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Białej-w miejscowości Bystra,gmina Wilkowice,powiat bielski,województwo śląskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

07‑08‑2018 15:10:34
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15kV relacji GPZ Mikuszowice-Piekarnia Wilkowice 0,5-Bystra MSW:Budowa sieci kablowej SN 15kV A-B i B-C oraz złącza kablowego SN na działkach nr 1342/7,1316/10,1316/6,1316/5,1313/3,5466/2 w jednostce ewidencyjnej 240210_Wilkowice,obręb 0001 Bystra Krakowska oraz rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV na odcinku C-D
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilkowice

24‑07‑2018 15:10:24
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15kV relacji GPZ Mikuszowice-Piekarnia Wilkowice 0,5-Bystra MSW:Budowa sieci kablowej SN 15kV A-B i B-C oraz złącza kablowego SN na działkach nr 1342/7,1316/10,1316/6,1316/5,1313/3,5466/2 w jednostce ewidencyjnej 240210_Wilkowice,obręb 0001 Bystra Krakowska oraz rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV na odcinku C-D
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 47 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  03‑01‑2018 07:53:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  03‑01‑2018 07:53:36
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2018 14:57:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie