ROK 2014


Zarządzenie 115/2014 z dnia 26 listopada 2014

05‑12‑2014 15:40:31

w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowicach

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarzadzenie 114/2014 z dnia 27 listopada 2014

05‑12‑2014 15:39:40

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 113/2014 z dnia 24 listopada 2014

05‑12‑2014 15:38:25

w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o właściwości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 112/2014 z dnia 24 listopada 2014

05‑12‑2014 15:36:36

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 111/2014 z dnia 14 listopada 2014

05‑12‑2014 15:35:29

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 110/2014 z dnia 7 listopada 2014

05‑12‑2014 15:33:58

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilkowice, obejmującej działki nr 5517/1 o powierzchni 0,0187 ha i nr 4085/2 położonej w Obrębie; Wilkowice, Jedn. Ewid. Wilkowice na nieruchomość obejmującą działki nr 4095/2 o powierzchni 0,0587 ha i nr 4100/1 o powierzchni 0,0158 ha oraz nr 4093/1 położonej w Obrębie: Wilkowice, Jedn. Ewid. Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 109/2014 z dnia 7 listopada 2014

05‑12‑2014 15:29:20

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

* załączniki do Zarządzenia 109/2014 z dnia 7 listopada 2014

05‑12‑2014 15:28:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

* załączniki do Zarządzenia 109/2014 z dnia 7 listopada 2014

05‑12‑2014 15:26:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

* załączniki do Zarządzenia 109/2014 z dnia 7 listopada 2014

05‑12‑2014 15:24:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 135 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  07‑01‑2014 15:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  07‑01‑2014 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2015 12:01:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie