ROK 2013


Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 03 grudnia 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 03 grudnia 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 03 grudnia 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilkowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wilkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 lipca 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Wilkowice kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 2.285.323 zł.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 stycznia 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

* w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilkowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
* w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 638.224,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  05‑02‑2013 08:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2013 08:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive