Wydziały, referaty i oddziały


ZBIORCZE ZESTAWIENIE NUMERÓW

DO POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I WYDZIAŁÓW

URZĘDU GMINY W WILKOWICACH

Lp.

Nazwa wydziału

Numer biura

Numer wewnętrzne

telefonu

Sygnatury spraw prowadzonych przez dany wydział

1

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

202-203

207-209

ZOSiP/ D/ IF

2

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

204

207

ZOSiP

3

Biuro Obsługi Klienta

200

121

BOK

4

Geodeta/Gospodarka Nieruchomościami/Drogownictwo

303

305

G

5

Straż Gminna

301/302

150

SG , WD, SGM

6

Administracja Straży Gminnej

304

130

 

7 Kierownik ds. Inwestycji 305 411  

8

Inwestycje

306

306

GK, IB

9

Zamówienia Publiczne i pozyskiwanie funduszy strukturalnych

307

307

ZP

10

Dowody Osobiste

308

308

DO

11

Ewidencja Ludności

309

309

EL

12

Urząd Stanu Cywilnego

310

310

USC

13

Gospodarka Odpadami

311

402

GO

14

Urbanistyka

312

413

U

15

Ewidencja Działalności Gospodarczej / Gospodarowanie lokalami/ Ochrona Środowiska

313

313

EDG, MG, OS

16 Przwodniczący Rady Gminy/Radca Prawny 400    

17

Skarbnik

401

401

FIN

18

Księgowość Budżetowa

402

422

FIN

19

Księgowość Podatkowa

403

311

FIN

20

Kadry/Archiwum

404

404

BK/ KBA

21

Kasa

405

405

-

22 Obrona Cywilna/ Zarządzanie kryzysowe 406 304 OC

23

Sekretarz

407

403

SK

24

Sekretariat

409

410

SEK

25 Wójt Gminy Wilkowice 410    
26 Zastępca Wójta 411    

27

Księgowość Budżetowa

412

412

FIN

28

Wymiar Podatków Lokalnych

413

312

FIN

29

Kultura, sport i promocja gminy/ Biuro Obsługi Rady Gminy

414

414

KSP

30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

300

300

GKRPA

31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

201 /boczne wejście UG W-ce/

201-206, 210

ŚR/ FA/ PS

32

Referat Służb Technicznych

ul. Swojska 3, 43-365 Wilkowice

/33/ 8170-074

RST, MG

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  13‑10‑2010 07:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Czauderna
email: jczauderna@volvox.pl
, w dniu:  13‑10‑2010 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2015 14:33:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie