PRAWO LOKALNE


Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Na podstawie ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  09‑07‑2010 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Czauderna
email: jczauderna@volvox.pl tel.:adyk
, w dniu:  09‑07‑2010 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2011 08:03:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie