INFORMACJA PUBLICZNA


Ogólne zasady prezentowania informacji o funkcjonowaniu Wójta Gminy, Rady Gminy i Urzędu Gminy w Wilkowicach

Informacje o działaniach Wójta Gminy, Rady Gminy i Urzędu Gminy o ile nie są zastrzeżone ustawami stanowią informację publiczną. Wszelkie dane umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, który jest teleinformatycznym publikatorem, składającym się z ujednoliconych stron sieciowych. Na zawartość BIP składają się:

- Informacje ogólne o Urzędzie Gminy (godziny urzędowania, władze gminy, wydziały, referaty i oddziały)

- Regulamin organizacji Urzędu

- Informacje o jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostkach pomocniczych

- Informacje o Radzie Gminy

- Informacje o budżecie i finansach

- Informacje o podatkach i opłatach lokalnych

- Prawo lokalne

- Ochrona środowiska

- Ogłoszenia Wójta i innych organów Gminy

Informacje zamieszczone w BIP są dostępne za pomocą przeglądarki internetowej i odpowiedniego oprogramowania.

Dostęp do informacji publicznej

Informacje, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.

I. Wniosek można składać:

- drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (Dostęp do skrzynki PeUP jest darmowy i polega na założeniu swojego konta poprzez pracowników obsługujących Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy - parter).

Wnioskodawca może podpisać swój wniosek elektroniczny również podpisem kwalifikowanym, lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,

- pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

- osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Formularz jest dostępny pod adresem:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=800&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=18940

II. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie podanej we wniosku, Urząd Gminy zawiadamia zainteresowaną stronę o przyczynach braku możliwości takiego udostępnienia i wskazuje w jaki sposób, lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie proponowanej przez Urząd. Niezłożenie takiego wniosku jest równoznaczne z umorzeniem postępowanie o udostępnienie informacji.

III. Za informację pobraną z ogólnie dostępnych stron internetowych oraz otrzymaną na wniosek z Urzędu Gminy w Wilkowicach ale powtórnie przetworzoną poza Urzędem Gminy, Urząd nie ponosi odpowiedzialności.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

25‑02‑2013 08:42:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  25‑02‑2013 08:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  25‑02‑2013 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2013 08:39:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie