Obronność, obronność cywilna i przeciwpożarowaul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

Telefon
33 499-00-77 wew. 304
Fax
33 8 17 30 43
Zadania:

1) W zakresie obrony cywilnej.
a) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej gminy na wypadek "P" oraz "W",
b) prowadzenie i aktualizacja obsady osobowej terenowej formacji OC,
c) nadzór merytoryczny oraz pomoc w opracowaniu planów OC w zakładach pracy oraz szkołach,
d) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w zakresie opracowania planów OC, tworzenia formacji, restrukturyzacji formacji w Urzędzie oraz podmiotach gospodarczych,
e) organizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony, a także szkoleń formacji OC,
f) nadzór i planowanie rozbudowy i modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania oraz okresowe sprawdzanie jego stanu technicznego,
g) udział w organizowanych ćwiczeniach i szkoleniach, opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
h) udział w przygotowywaniu i zapewnieniu działania systemu wykrywania i alarmowania, w tym wczesnego ostrzegania w czasie pokoju,
i) opracowanie i aktualizacja dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
j) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w planowaniu i zabezpieczeniu w indywidualne środki ochrony przed skażeniami ludności oraz formacji obrony cywilnej własnej i zakładów pracy,
k) zabezpieczenie istniejących formacji w sprzęt techniczno - wojskowy oraz środki z gospodarki narodowej,
l) opracowanie planów ewakuacji (przyjęcia ludności) na wypadek zagrożenia czasu "P" i "W" oraz współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w tym zakresie,
m) współdziałanie w opracowaniu planów działania na wypadek "W" i katastrof w zakresie: funkcjonowania handlu, zapasów żywności, możliwości wprowadzenia reglamentacji, ustalenia punktów zbiorowego żywienia, zastępczych miejsc szpitalnych, zastępczych domów pomocy społecznej, zabezpieczenia dodatkowych pomieszczeń na potrzeby oświaty,
n) prowadzenia ewidencji i dokumentacji urządzeń specjalnych istniejących, okresowa ich kontrola, zapewnienie ich sprawności,
o) wykonywanie dokumentacji operacyjnej do udziału w akcjach ratunkowych czasu "P" i "W"
p) prowadzenie magazynu sprzętu OC jednostki własnej, ewidencja posiadanego sprzętu, konserwacja,
q) nadzór nad sprzętem OC znajdującym się w magazynie,
r) prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości.

2) W zakresie spraw obronnych:
a) w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju, w tym:
dokonywanie sprawdzenia realności zadania,
przygotowywanie dokumentacji do realizacji świadczenia,
realizacja świadczeń na terenie gminy,
b) opracowywanie i aktualizacja dokumentów planu przygotowań obiektu Urzędu na czas zagrożenia i wojny,
c) opracowywanie planu ukrycia pracowników Urzędu i petentów w budynku Urzędu,
d) opracowywanie planu zaciemnienia i wygaszania Urzędu oraz naliczania potrzeb w tym celu,
e) zabezpieczenie wykorzystania urządzeń i środków łączności radiowo- telefonicznej,
f) ustalanie i opracowywanie sposobu zabezpieczenia akt i dokumentacji podlegających szczególnej ochronie,
g) zabezpieczenie stanowisk pracy w zastępcze źródła oświetlenia,
h) przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji w czasie "W",
i) organizacja i aktualizacja stałych dyżurów oraz wprowadzanie ich na polecenie Wójta.

3) Przygotowywanie i przeprowadzanie prac związanych z rejestracją przedpoborowych;

4) Przygotowywanie i przeprowadzanie prac związanych z poborem.

Pracownik:

Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Bysko
Tytuł:
spacjalista
Email:
mbysko@wilkowice.pl
Telefon:
33 499 00 77 wew. 304
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  13‑10‑2010 11:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Czauderna
email: jczauderna@volvox.pl
, w dniu:  13‑10‑2010 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2012 09:06:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie