Referat Finansowy


ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

 

Telefon

33 499-00-77 wew. według osób

Fax

33 8 17 30 43

 

Zadania:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2) realizacja dochodów Gminy,
3) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
4) prowadzenie obsługi kasowej i finansowo - księgowej,
5) zakup i sprzedaż znaków skarbowych i weksli,
6) naliczanie wysokości podatków i opłat lokalnych, i prowadzenie kontroli w tym zakresie, na podstawie obowiązujących przepisów i uchwał Rady Gminy,
7) prowadzenie spraw funduszy celowych,
8) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
10) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw,
11) prowadzenie księgi inwentarzowej mienia Gminy,
12) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
13) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
14) prowadzenie zapisu kart podatkowych,
15) prowadzenie zbiorczego rejestru wpłat podatkowych,
16) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
17) rozliczanie inkasa,
18) sporządzanie list płatniczych oraz właściwe prowadzenie dokumentacji płacowej,
19) prowadzenie kart wynagrodzeń,
20) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów dla każdej wsi oddzielnie, kwartalne ich podliczanie i uzgadnianie ze stanowiskiem księgowości podatkowej,
21) załatwianie odwołań, podań i wniosków z zakresu podatków i opłat,
22) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
23) bieżące prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz depozytów,
24) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
25) rozliczanie inwentaryzacji,
26) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
27) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
28) terminowe i zgodne z zasadami księgowości prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości wydatków i dochodów budżetowych oraz organu finansowego,
29) zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
30) przygotowanie wymiaru i poboru zobowiązań finansowych oraz podatków i opłat w czasie wojny.
 

Pracownicy:

Skarbnik Gminy - mgr inż Aleksandra Kastelik - wew. 401
specjalista - Renata Dryjak - księgowość budżetowa, wew. 422
specjalista - Urszula Pach - księgowość budżetowa, wew. 412
specjalista - Barbara Sapeta - księgowość budżetowa, wew. 412
inspektor - mgr Dorota Damek - księgowość podatkowa, wew. 312
inspektor - mgr Gabriela Stana - księgowość podatkowa, wew. 312
inspektor - Małgorzata Legut - księgowość podatkowa, wew. 311
inspektor - Ewelina Tobiasz - księgowość, wew. 311
kasjer-księgowy - Teresa Machner - kasa, wew. 405

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  13‑10‑2010 14:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Czauderna
email: jczauderna@volvox.pl
, w dniu:  13‑10‑2010 14:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 15:23:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie