Komisje Rady Gminy


Rada Gminy powołuje ze swojego składu komisje stałe i doraźne do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy w odrębnych uchwałach.
Wszystkie komisje Rady podlegają Radzie Gminy i są zobowiązane przedkładać roczne plany pracy, które są przedstawione Radzie do zatwierdzenia.


Do zadań stałych komisji stałych należy w szczególności:

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności radnych, Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • opiniowanie spraw przekazywanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady, Wójta oraz radnych,
  • ocena jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji ich zadań statutowych, wykorzystania dotacji, sposobu gospodarowania powierzonym mieniem.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  09‑07‑2010 11:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Czauderna
email: jczauderna@volvox.pl
, w dniu:  09‑07‑2010 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2019 09:31:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie