Uchwały 2012


Uchwała XXIX/242/2012 z dnia 27 grudnia 2012

01-02-2013 13:09:15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko - Biała na realizację zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/241/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:26:22

w sprawie współdziałania z Gminą Bielsko - Biała w zakresie realizacji zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilkowice

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/240/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:24:35

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2013

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/239/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:23:46

w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:22:52

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Wilkowice

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/237/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:21:34

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czernichów

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/236/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:20:46

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/235/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:19:40

w sprawie nadania Panu Tomaszowi Hamerlak tytułu : "ZASŁUŻONY SPORTOWIEC GMINY WILKOWICE"

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/234/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:18:17

w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/233/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:17:15

w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/232/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:07:38

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/231/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:06:03

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/230/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:03:36

w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/229/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:02:31

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 -2021

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/228/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 12:00:53

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/227/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 11:59:43

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają komunalne

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/226/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 11:57:34

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice, w Gminą Bielsko - Biała

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/225/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 11:53:58

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na rok 2013

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/224/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 11:51:47

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013 - 2021

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012

04-01-2013 11:49:16

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2013 rok

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXVIII/222/2012 z dnia 28 listopada 2012

04-12-2012 13:52:08

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXVIII/221/2012 z dnia 28 listopada 2012

04-12-2012 13:50:46

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy i wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXVIII/220/2012 z dnia 28 listopada 2012

04-12-2012 13:49:13

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadanych psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2013 r.

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXVIII/219/2012 z dnia 28 listopada 2012

04-12-2012 13:47:32

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2013

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXVIII/218/2012 z dnia 28 listopada 2012

04-12-2012 13:46:19

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2013

Pobierz załącznik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 125 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
Data wytworzenia informacji:
02-02-2012 12:06:00
Data udostępnienia informacji:
19-09-2012 12:24:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data udostępnienia Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie