Uchwały 2011


Uchwała XIV/116/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:29:48

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/411/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie współdziałania Gminy Wilkowice z gminami powiatu żywieckiego tj.z Gminą Żywiec, Gminą Czernichów, Gminą Lipowa i Gminą Łodygowice w celu przygotowania i realizacji projektu pn: "Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet III, Działanie 3.3 - Systemy Informacji Turystycznej /RPO WSL/ na lata 2007 - 2013 oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków finansowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:29:09

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:28:32

w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/113/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:27:49

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2012

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/112/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:26:43

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/111/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:25:50

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:24:54

w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Wilkowice w 2011 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/109/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:23:46

w sprawie nadania Panu Markowi Kubicy tytuł "ZASŁUŻONY SPORTOWIEC GMINY WILKOWICE"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:23:13

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 -2021

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011

19‑09‑2012 14:21:40

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na rok 2012 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  19‑09‑2012 12:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  19‑09‑2012 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2012 12:24:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie