Kadencja 2010 - 2014


KOMISJA DS. OŚWIATY I KULTURY

Skład Komisji:

1. Janina Janica - Piechota- Przewodnicząca Komisji
2. Józef Kąkol
3. Piotr Pielesz
4. Piotr Waleczek
5. Marcin Stawinoga
6. Wiesław Jamróz
7. Jerzy Kochaj
(Zgodnie z Uchwałą I/3/2010 oraz I/9/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 grudnia 2010)

Zadani Komisji:

Wnioski, opiniowanie analizy w sprawach:

 • działalności placówek oświatowo-wychowawczych, na terenie naszej gminy /np.: opiniowanie projektów organizacyjnych placówek, regulaminów wynagradzania nauczycieli itp./;
 • remontów i modernizacji placówek oświatowych;
 • projektu zadań inwestycyjnych w oświacie;
 • organizacja dowozu dzieci do szkół;
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie nagród / stypendium w dziedzinie nauki;
 • opiniowanie planów finansowych jednostek oświatowych;
 • inicjowanie działań w zakresie kultury na terenie gminy;
 • współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną oraz organizatorami imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach;
 • rozdysponowanie środków finansowych na działalność kulturalną na terenie gminy;
 • współpraca z twórcami kultury, zespołami artystyczno - kulturalnymi na terenie gminy;
 • nadawanie honorowego obywatela gminy.

(Zgodnie z załącznikiem do Uchwały I/4/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 grudnia 2010r.)

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  09‑01‑2015 14:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  09‑01‑2015 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2015 14:54:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie