ROK 2013


Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 03 grudnia 2013

30‑12‑2013 14:51:38

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 03 grudnia 2013

30‑12‑2013 14:50:25

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 03 grudnia 2013

30‑12‑2013 14:49:12

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilkowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2013

03‑10‑2013 08:59:49

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wilkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 lipca 2013

03‑10‑2013 08:59:32

w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Wilkowice kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 2.285.323 zł.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

25‑04‑2013 08:32:03

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 stycznia 2013

05‑02‑2013 08:58:44

* w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilkowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
* w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 638.224,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  05‑02‑2013 08:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  05‑02‑2013 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2013 08:54:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie