ROK 2005


Uchwała XLV/336/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:35:13

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/315/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Bystrej Śląskiej nieruchomości oznaczonej pgr 41/7 o powierzchni 0,4807 ha, pgr 40/31 o powierzchni 0,1798 ha objętej KW 76828, pgr 40/28 o powierzchni 0,4710 obj. KW 43597, położonej w Bystrej Śl. przy ul. Cmentarnej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLV/335/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:33:59

w sprawie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wilkowice obejmującego tereny w części środkowej Gminy pomiędzy ul. Szczyrkowską w Bystrej i Mesznej i ul. Żywiecką oraz torami PKP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLV/334/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:32:22

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLV/333/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:29:31

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice w 2005 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLV/332/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:27:10

Uchwała budżetowa na 2005 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

* załącznik do uchwały XLV/332/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:25:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

* załącznik do uchwały XLV/332/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:25:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLV/332/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:22:49

Uchwała budżetowa na 2006 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLV/331/2005 z dnia 30 grudnia 2005

31‑10‑2012 09:19:07

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających za stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XLIV/330/2005 z dnia 30 listopada 2005

31‑10‑2012 09:17:08

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 115 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  17‑10‑2012 09:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  17‑10‑2012 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2012 09:32:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie