ROK 2014


Zarządzenie 134/2014 z dnia 31 grudnia 2014

04‑08‑2015 13:23:58

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wilkowice lokalu socjalnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 133/2014 z dnia 31 grudnia 2014

04‑08‑2015 13:22:45

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wilkowice lokali socjalnych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 132/2014 z dnia 31 grudnia 2014

04‑08‑2015 13:21:22

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30.09.2014r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet: I gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, zwanego dalej Projektem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 131/2014 z dnia 31 grudnia 2014

04‑08‑2015 13:07:16

w sprawie powołania pełnomocnika ds. Projektu "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zwanego dalej Projektem

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 130/2014 z dnia 31 grudnia 2014

04‑08‑2015 13:02:44

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 129/2014 z dnia 31 grudnia 2014

04‑08‑2015 12:58:24

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 128/2014 z dnia 22 grudnia 2014

04‑08‑2015 12:57:04

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 293/2 położonej w Wilkowicach objętej księgą wieczystą BB1B/00024144/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 127/2014 z dnia 18 grudnia 2014

04‑08‑2015 12:53:08

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 126/2014 z dnia 17 grudnia 2014

04‑08‑2015 12:49:48

w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Gminy Wilkowice, w tym zmiany harmonogramu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach w 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 125/2014 z dnia 16 grudnia 2014

04‑08‑2015 12:45:16

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  18‑12‑2014 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  18‑12‑2014 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2015 12:35:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie