Rok 2019


Uchwała XII/103/2019 z dnia 30 października 2019

18‑12‑2019 16:22:57
w sprawie postanowienia o odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których powstają odpady
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIII/116/2019 z dnia 27 listopada 2019

04‑12‑2019 11:15:29

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIII/115/2019 z dnia 27 listopada 2019

04‑12‑2019 11:14:29

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIII/114/2019 z dnia 27 listopada 2019

04‑12‑2019 11:13:43

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIII/113/2019 z dnia 27 listopada 2019

04‑12‑2019 11:12:35

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości,na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,wykorzystywanych jedynie przez część roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XIII/112/2019 z dnia 27 listopada 2019

04‑12‑2019 10:57:59

w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice oraz zwolnienia z części opłaty za gospodatowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała VIII/74/2019 z dnia 29 maja 2019

07‑08‑2019 08:11:03
w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadamo komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała VII/57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019

24‑05‑2019 09:40:00
w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Wilkowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała VI/53/2019 z dnia 27 marca 2019

24‑05‑2019 09:40:52
w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała IV/31/2019 z dnia 29 stycznia 2019

24‑05‑2019 09:38:31
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  30‑04‑2019 15:13:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  30‑04‑2019 15:13:13
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2019 16:25:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie