Wyniki konkursów


Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10‑10‑2018 10:27:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

03‑09‑2018 14:13:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać" w okresie od 19.02.2018 roku do 30.11.2018 roku

16‑02‑2018 11:51:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 polegające na organizacji wypoczynku zimowego wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

23‑01‑2018 14:24:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

08‑01‑2018 12:56:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

05‑01‑2018 11:45:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2017 r.

26‑06‑2017 12:42:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację "Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas III Szkoły Podstawowej - Powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" w okresie od 27.02.2017 roku do 30.11.2017 roku.

24‑02‑2017 09:33:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2017r.

11‑01‑2017 10:50:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

10‑01‑2017 07:38:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  04‑12‑2015 15:17:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  04‑12‑2015 15:17:54
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2018 10:28:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie