Rok 2017


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

22‑03‑2017 14:45:06
projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17‑02‑2017 11:45:31

dot. projektów Uchwał Rady Gminy Wilkowice

  • w sprawie ustalenia kryteriów, liczby, punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanch na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wilkowice.
  • w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  •  w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

25‑11‑2016 13:15:37
dotycząca projektu Programu współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach

10‑11‑2016 09:10:58
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt uchwały Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 r.

10‑11‑2016 09:16:53
w sprawie programu współpracy Gminy Wilkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta

10‑11‑2016 09:38:17
dotycząca programu współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (wersja PDF)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta

10‑11‑2016 09:47:29
dotycząca programu współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (wersja DOC)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  10‑11‑2016 08:46:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Klaudia Górny
email: kgorny@wilkowice.pl
, w dniu:  10‑11‑2016 08:46:06
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2017 14:27:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie