Wyniki konkursów


Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

17‑01‑2020 12:33:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2020 w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

03‑01‑2020 12:04:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na relizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację "Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I,II,III szkoły podstawowej-powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" w okresie od 01.02.2019 roku do 30.11.2019 roku

27‑02‑2019 13:27:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 polegające na organizacji wypoczynku zimowego wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

04‑02‑2019 14:42:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11‑01‑2019 09:01:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11‑01‑2019 08:57:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10‑10‑2018 10:27:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

03‑09‑2018 14:13:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać" w okresie od 19.02.2018 roku do 30.11.2018 roku

16‑02‑2018 11:51:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 polegające na organizacji wypoczynku zimowego wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

23‑01‑2018 14:24:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Sebastian Snaczke
email: ssnaczke@wilkowice.pl
, w dniu:  04‑12‑2015 15:17:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  04‑12‑2015 15:17:54
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2020 12:34:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie