ROK 2010


Zarządzenie 183/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:51:24

w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektów/ Programów finansowanych lub współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 181/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:50:16

w sprawie powołania Zespołu projektowego w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice, Bystra, Meszna na terenie Gminy Wilkowice" w ramach Działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 180/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:49:11

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 179/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:48:37

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na rok 2010

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 178/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:47:22

w sprawie powołania Zespołu projektowego w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V "Środowisko", Działanie 5.3. "Czyste powietrze i odnawialne źródła energii".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 177/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:46:08

w sprawie powołania Zespołu projektowego w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolniczej w miejscowości Wilkowice", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Transport", Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 176/2010 z dnia 31 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:43:44

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 175/2010 z dnia 29 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:43:09

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 174/2010 z dnia 28 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:42:31

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie 173/2010 z dnia 20 grudnia 2010

19‑09‑2012 11:41:49

W sprawie zmiany zarządzenia nr 10?2010 z dnia 8 lut 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  19‑09‑2012 11:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  19‑09‑2012 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2012 14:47:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie