Uchwały 2018


Uchwała LIII/450/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 16:15:39
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/449/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 16:14:13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/448/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 16:10:58
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku gminnym w Bystrej przy ul.Klimczoka 105 na okres do 10 lat
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/447/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 16:02:08
w sprawie programu współpracy Gminy Wilkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/446/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 15:59:16
w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/445/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 15:57:40
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2019 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/444/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 15:56:34
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/443/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 15:52:31
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,budynków,budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/442/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 15:48:57
w sprawie pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Wilkowicach
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała LIII/441/2018 z dnia 31 października 2018

21‑11‑2018 15:47:58
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 85 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  27‑02‑2018 13:01:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  27‑02‑2018 13:01:05
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 16:17:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie