ROK 2015


Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego

25‑04‑2016 11:24:19
w roku 2015 (Rb-WSa)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

08‑03‑2016 11:09:10
na koniec 2015 roku (Rb-ST)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

08‑03‑2016 11:07:50
według stanu na koniec 2015 roku (Rb-UZ)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (Korekta nr 1)

08‑03‑2016 11:05:00
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy

08‑03‑2016 11:02:57
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Korekta nr 1)

08‑03‑2016 11:00:37
według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

08‑03‑2016 10:55:31
według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

08‑03‑2016 10:50:36
według stanu na koniec IV kartału 2015 roku (Rb-Z)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

08‑03‑2016 10:38:36
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 (Rb-NDS)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Korekta nr 1)

08‑03‑2016 10:42:09
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 (Rb-NDS)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  24‑02‑2015 10:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  24‑02‑2015 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2016 11:25:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie