ROK 2018


Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

05‑03‑2019 10:00:08
okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

05‑03‑2019 09:59:00
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

05‑03‑2019 09:57:51
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

05‑03‑2019 09:55:44
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

05‑03‑2019 09:53:54
okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych

05‑03‑2019 09:52:04
okres sprawozdawczy : od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

05‑03‑2019 09:51:05
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

05‑03‑2019 09:49:54
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

04‑12‑2018 14:04:36
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

04‑12‑2018 14:03:07
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  04‑12‑2018 13:54:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  04‑12‑2018 13:54:36
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2019 10:04:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie