ROK 2017


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

23‑03‑2018 08:18:10
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

23‑03‑2018 08:16:03
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

23‑03‑2018 08:05:43
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

23‑03‑2018 07:59:48
wg stanu na koniec 2017 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

23‑03‑2018 07:58:26
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

23‑03‑2018 07:56:52
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

23‑03‑2018 07:54:45
okres sprawozdawczy: na koniec 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

23‑03‑2018 07:52:57
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

28‑11‑2017 12:41:06
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

28‑11‑2017 12:38:56
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  25‑04‑2017 13:30:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  25‑04‑2017 13:30:26
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2018 08:19:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie