Odbiór popiołu


Odbiór popiołu

Odbiór popiołu i nie tylko....

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych
od października 2018 r. do końca maja 2019 r., w drugim terminie odbioru odbierany będzie tylko popiół.

W przypadku zadeklarowania w deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami gromadzenia popiołu w sposób selektywny, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia jej w pojemniki o pojemności 110, 120 lub 240 litrów umożliwiających ich załadunek i odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę. Nie dozwolone jest gromadzenie popiołu wraz                  z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości
i dostarczenia go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów utworzonego przy ul. Wilkowskiej 51 w Wilkowicach.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że pojemniki z popiołem, jak również pojemniki
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także worki z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również innych odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów.

Ponadto na bieżąco prowadzona jest kontrola segregacji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację. Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę w celu zweryfikowania Wymiaru opłaty naliczonego na podstawie deklaracji.

Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe samochodu zbierającego odpady.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  18‑09‑2013 15:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Kudzia
email: bok@wilkowice.pl tel.:(33) 499 00 77 wew. 121
, w dniu:  18‑09‑2013 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2018 11:10:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie