Punkt selektywnej zbiórki


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Wilkowicach przy ul. Wilkowskiej 51.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek-Piątek: 800-1600

Sobota: 800-1400

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

 

Do PSZOK-u mogą być dostarczane odpady z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie gminy Wilkowice, dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości, przy czym transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie (wzór upoważnienia do pobrania zamieszczony jest na dole strony) do transportu odpadów lub oświadczenie, wystawione przez właściciela odpadów.

 

Do PSZOK-u można dostarczyć odpady zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów:

 • odpady poremontowe i rozbiórkowe – stanowiące odpady komunalne inne niż gruz,
 • gruz (bez domieszek innych odpadów budowlanych),
 • odpady remontowo – budowlane(np. umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, panele, ramy okienne),
 • odpady zielone (np. gałęzie, liście, skoszona trawa),
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • papier, karton,
 • tworzywa sztuczne (np. meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki
  z PP i PE),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (np. folia opakowaniowa, butelki PET),
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe (tetrapaki i inne pochodzące z gospodarstw domowych),
 • odpady problemowe (np. tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego),
 • odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (np. przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, farby, opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.),
 • baterie i akumulatory,
 • glebę i ziemię,
 • popiół,
 • szyby i lustra z wyjątkiem szyb samochodowych.

 

Limity obowiązujące w PSZOK-u w ramach złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

 • odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa) – zwiększono limit do 300 kg rocznie,
 • odpady wielkogabarytowe – limit do 150 kg rocznie,
 • odpady budowlano-remontowe - zwiększono limit do 1500 kg rocznie,
 • zużyte opony - limit do 2 kompletów rocznie.

W przypadku przekroczenia ilości oddawanych odpadów ponad określony limit, od właścicieli nieruchomości, zostanie pobrana opłata wg. obowiązującego na dany rok cennika za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 • części samochodowych (np. reflektory, szyby samochodowe, zderzaki itp.),
 • informację o punktach odbierających odpłatnie części samochodowe uzyskają Państwo na stronie www.ekolad.eu lub pod numerem tel.: 33 817 07 51,
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpady cieknące należy przelać do szczelnych opakowań,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po segregacji,
 • odpady te odbierane są tylko z nieruchomości od mieszkańców zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów,
 • bioodpadów (odpadów kuchennych),
 • odpady te odbierane są tylko z nieruchomości od mieszkańców zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów,
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach,
 • odpadów azbestowych,
 • informację o wyrobach azbestowych oraz miejscu ich przechowywania należy zgłosić do Referatu Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wszelkie uchwały oraz bieżące informacje dotyczące gospodarki odpadami dostępne są na stronie www.wilkowice.pl w zakładce Ekologia - Gospodarka Odpadami.

Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem tel.: 33 499 00 77 wew. 402
bądź mailowo: blipart@wilkowice.pl, kcendrzak@wilkowice.pl, khanusiak@wilkowice.pl.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

01‑01‑1970 01:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór upoważnienia

01‑01‑1970 01:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sebastian Snaczke
email: ssnaczke@wilkowice.pl
, w dniu:  07‑04‑2015 14:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hola
email: lhola@wilkowice.pl
, w dniu:  07‑04‑2015 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2019 12:32:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie