Rok 2017


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018

21‑12‑2017 08:38:46
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 polegające na organizacji wypoczynku zimowego wraz z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑12‑2017 14:41:17
II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego na parterze budynku przy ul.Klimczoka 105 w Bystrej, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie - z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

19‑12‑2017 09:58:55
IFXIII.7820.76.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WILKOWICE W ROKU 2018

15‑12‑2017 12:09:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany

11‑12‑2017 13:31:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

04‑12‑2017 14:12:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

01‑12‑2017 08:24:34
z dnia 27 listopada 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

27‑11‑2017 15:24:31

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 3 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wilkowice oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 3 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wilkowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach o konkursie na stanowisko urzędnicze Zastępcy Głównego Księgowego w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

24‑11‑2017 10:08:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 58 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Klaudia Górny
email: kgorny@wilkowice.pl
, w dniu:  03‑01‑2017 15:16:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Cendrzak
email: wcendrzak@wilkowice.pl
, w dniu:  03‑01‑2017 15:16:44
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2017 08:48:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie