Uchwały 2018


Uchwała III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:34:49
w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim, wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art 30 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:33:16
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5504/1 oraz części działek nr 5505/3 i 3628/8
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:32:02
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (biura) w Wilkowicach przy ul.Swojskiej 3
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:30:50
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (szatnia) w Wilkowicach przy ul.Swojskiej 3
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:29:06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:27:29
w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:24:40
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:23:07
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:21:32
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/151/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018

17‑01‑2019 14:19:59
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  06‑12‑2018 08:56:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  06‑12‑2018 08:56:42
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 14:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie