Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Wójta Gminy Wilkowice


L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

   1

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja nr 1

Poprawa efektywności energetycznej

09.06.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji nr 1

2

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

szumski@oficjalnastrona.pl

Petycja nr 2

Informacja o zagrożeniach związanych ze scalaniem gruntów

07.11.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji nr 2

3

Katarzyna Mizera

Petycja nr 3

Zbiorowa petycja mieszkańców o podjęcie przez najwyższe organy samorządowo-administracyjnej władzy skutecznych działań w obronie żywotnych sygnatariuszy niniejszego wystąpienia

25.11.2016

Uzupełnienie dn. 8.12.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji nr 3

4 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Petycja nr 4 Zbiorowa petycja mieszkańców dot. wyrażenia zgody na ponowne uruchomienie dla części uczniów obecnych klas III SP1 w Bystrej oddziału klasy IV w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej 14.03.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji nr 4
5 Mieszkańcy ulicy Przelotowej w Mesznej Petycja nr 5 Zbiorowa petycja mieszkańców dot. budowy brakującej części drogi asfaltowej ul. Przelotowej łączącej ulicę Borową z ulicą Bór 07.05.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Informacja o sposobie załatwiania petycji nr 5

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  04‑07‑2016 12:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Waliczek , w dniu:  04‑07‑2016 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2018 11:39:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie